Monti Systems – spolehlivá a rychlá servisní podpora

Poskytujeme servisní podporu „24/7/365“ – jsme k dispozici nonstop.

V případě potíží na některém z našich zařízení kontaktujte nonstop helpdesk: servis@monti.cz

Servisní zásahy na našem softwaru a hardwaru jsme schopni provést skrze vzdálený přístup. V případě závažných problémů a nutnosti zásahu poskytujeme servis do 5 hodin – jedná-li se o závadu kategorizovanou jako „havárie“ nebo „ohrožení bezpečnosti“. Ostatní případy řešíme do 1 až 3 pracovních dní vždy podle závažnosti případu nebo individuální dohody se zákazníkem.