Vývoj nových technologií v MONTI SYSTEMS pomáhá ochraně životního prostředí

a podporuje cirkulární ekonomiku

Společnost MONTI SYSTEMS se zaměřuje na vývoj moderních přístrojů a inovativních softwarových aplikací. Zabývá se také  modernizací stávajících technologií. Před čtyřmi lety vybudovali v Třebíči za podpory evropského programu OPPIK vývojové centrum technologií čerpacích stanic. Za tu dobu se jim podařilo vymyslet, vyvinou a uvést do praxe několik produktů z oblasti vysoce přesných hladinoměrů, indikačních a dohledových systémů a také aplikací pro řízení provozu čerpacích stanic či logistiky pohonných hmot.

Inovované sondy spoří materiál na svou výrobu

Vedle vývoje nových produktů se intenzivně věnují i modernizaci a aplikaci nových technologií a v neposlední řadě cílí na podporu udržitelného rozvoje.

Dobrým případem je i modernizace jejich stěžejního produktu – vysoce přesných kapacitních měřicích sond MONTI EXTRA. Sondy si představme jako tyče čtvercového průřezu s vnějším obalem z nerezového plechu. Uvnitř obalu je elektronika zalitá speciální odolnou pryskyřicí. Tyč s měřicí výškou 2,5 m váží kolem 10 kg. Díky použití flexibilních desek plošných spojů s extrémní délkou, využití nové technologie tisku a osazování součástek umožnilo vyvinout úplně novou konstrukci.

Srovnatelná měřicí délka nové sondy nyní nebude vážit více než 3,5 kg. Nová konstrukce sondy a technologie výroby tedy podpoří cirkulární ekonomiku úsporou použitých materiálů. „Úspora nerezu o zhruba 4,3 kg a pryskyřice o  2,05 kg na výrobě jedné sondy celkově činí úspora použitého materiálu při výrobě 61 % původní hmotnosti,“ vypočítává majitel firmy Josef Vlašín.

Suroviny z použitých sond se vrací zpět do oběhu

Úspora hmotnosti je však jen jednou z výhod nové technologie. Z původních sond, které musí být po svém odvedení práce ekologicky zlikvidované, není možné separovat elektroniku a použít z ní cenné materiály pro další zpracování.

Původní konstrukce sondy umožňuje recyklovat nerezové obaly a jádro maximálně z 50 % a použít je znovu na výrobu nových sond. Zbytek nerezu není možno použít. Ostatní materiál, tedy elektronika zalitá v pryskyřici, se musí kompletně zlikvidovat.

Nová konstrukce umožní použít nerezovou ocel ve sto procentech znovu, tím se tedy snižuje hmotnost kovového odpadu z 3,35 kg/kus na 0 kg/kus. Nová technologie výroby umožní i separovat elektroniku od pryskyřice a využít tak vzácný materiál a kovy pro recyklaci. Dojde tedy ke snížení odpadů z 5,55 kg na 0,3 kg na jeden kus. Tedy o 95 %.

Vývoj nových technologií u společnosti MONTI SYSTEMS plní několik cílů strategie udržitelného rozvoje, a to zejména snížení materiální a energetické náročnosti, šetrnější nakládaní s chemickými látkami a snížení produkce odpadů.