Systémy MaR pro čerpací stanice

z produkce MONTI SYSTEMS

Čerpací stanice PHM bývají vybaveny množstvím technologických zařízení, hlídajících bezpečnost provozu stanice a bývají spojeny s hladinoměry. Jedná se o tzv. indikační systémy.

Jejich úkolem je diagnostikovat přeplnění nádrží či únik paliva do meziplášťů nádrží či potrubí a zabránit tak případné kontaminaci půdy pohonnými látkami.

Kromě toho bývají stanice vybaveny i protipožárními systémy hlídajícími vysoké koncentrace nebezpečných výparů nebo záblesky či zahoření. Moderní provoz stanic dále vyžaduje i další elektronické systémy , například EZS nebo ovládání závor, myček atp.

Každý takový systém má svoji elektronickou jednotku a ovládací či zobrazovací SW. To nutí obsluhy či technology pracovat s několika aplikacemi současně což není komfortní a ruší přehled. 

Vývojáři MONTI o řešení elektronických systémů pro stanice přemýšlejí jiným způsobem a to především z pohledu uživatelů jednotlivých systémů na stanicích.

Zatímco množství pohonných hmot v nádržích a potřeba dodávek zajímá výhradně logistiky, technology a údržbu naopak zajímá bezpečnost a technický stav technologií na stanicích.

Proto vyvíjíme elektroniku a SW pro měření PHM a systémy MaR odděleně, zato můžeme jít v obou případech do mnohem větších detailů.

V případě hladinoměrů na SW navazuje aplikace pro predikci zavážek a dále rozsáhlý SW pro řízení logistiky závozů paliva.

Náhled obrazovky ze software Monti Logistika

V případě indikačního systému MONTI CONTROL  mohou být na jednu elektronickou jednotku napojeny všechny typy čidel jak pro indikaci, tak pro EZS nebo EPS  a to jak analogových tak digitálních. Navíc na ni lze napojit ovládání jednoduchých výstupů jako jsou varovné klaksony či světla. Jednotka dále obsahuje i složitější komunikační rozhraní RS 232, 485, USB a LAN a také bezdrátové BT a WIFI pro připojení totemů, stojanů či jiných typů zařízení.

Toto řešení umožňuje používat pro hlídání a ovládání stanice jednotné rozhraní a také jednotnou SW aplikaci.

Na elektronickou jednotku navazuje dispečerský software SUPERVIZOR pro hlídání bezpečnosti a hlášení závad stanice a na ni dále SW ÚDRŽBA pro řízení údržby a oprav stanic.

Toto zvolené řešení přináší jednotný pohled, přehled a ucelenost informací. Významně také snižuje rychlost řešení problémů a náklady na pořízení elektroniky i SW.

Většina světových firem, s ohledem na budoucí možný útlum používání ropných látek jako pohonné hmoty a jejich náhradu elektrickou energií, odstavila nový vývoj systémů měření hladin na vedlejší kolej.

Naše společnost však ve výzkumu a vývoji nových možností těchto systémů dále pokračuje.

Výrobek pro čerpací stanice od společnosti Monti

Vedení společnosti se domnívá, že nesporné výhody použití kapalných pohonných hmot, ať klasických, či nově vyvíjených syntetických, zajistí ještě dlouhou dobu životnosti stávající infrastruktury čerpacích stanic PHM a má tedy smysl investovat do výrobků umožňujících zvyšování efektivity jejich provozu.

Společnost MONTI SYSTEMS je jednou z firem, které vsadily při vývoji systémů měření hladin na sondy s kapacitním principem měření. Tento princip je hojně využíván především výrobci jednoduchých snímačů či sond. Naše speciální konstrukce sondy však umožňuje dosažení nejvyššího stupně přesnosti měření výšky hladiny, v testovací a kalibrační laserové komoře na desetiny milimetru, v praxi lépe než 0,2 mm výšky hladiny. Naše stávající sondy nám už v základní konfiguraci poskytují digitální údaje, které je možno okamžitě, nebo po úpravách, využít pro implementaci nových funkcí měřicího systému. Již jsme je využili například k diagnostice znečištění sond a paliva.

Po létech, kdy jsme se věnovali především vývojem systémových aplikací, které využívají hodnoty měření, například funkcí odhalující krádeže nebo úniky, nebo predikcí doby pro další závoz paliva či řízení zásobování sítí stanic palivem, jsme se vrátili k výzkumu možnosti rozšíření vlastností , které nám použitý princip sond poskytuje, k implementaci  nových funkcí. Ty by mohly uživateli zařízení zvýšit komfort a užitné vlastnosti aby se mohl soustředit na generování vyšších prodejů a zisku. 

Máme vlastní vývojové centrum

Řídící jednotka řídícího systému PHM

Tímto výzkumem tak navazujeme na projekt spolufinancovaný EU formou operačního programu Podnikání a inovace, který jsme realizovali v předchozích letech a který nám umožnil vybudovat výzkumné centrum vybavené zařízením vhodným pro výzkum a využití vlastností principu fungování našich sond, tedy spojitého měření permitivity, elektrické vodivosti nebo teploty v prostředí nádrže.

V našem výzkumném centru v Třebíči nyní pracujeme na úpravách a doplnění čidel v konstrukci sond, úpravách HW a SW měřicí jednotky, s cílem implementovat nové funkce, zatím u tohoto typu sond nedosažitelné.

Jedná se například o vysoce přesné měření hustoty média. Nebo další naprosto unikátní funkce jako okamžité rozlišení druhu paliva nebo kvalita paliva z hlediska obsahu aditiv či bio složek.

Našim cílem v konkurenci s ostatními producenty měřicích systémů je nejenom být špičkou v přesnosti měření ale i v užitných vlastnostech našich výrobků.