Nejmodernější aplikace pro plánování závozu čerpacích stanic

(Třebíč) Aplikace Monti Logistika je letošní novinkou české firmy Monti, která jako jedna z mála na světě umí automaticky plánovat zásobování čerpacích stanic pohonnými hmotami. A to vše ve velmi přehledném a uživatelsky příjemně zpracovaném grafickém rozhraní.

Automatické plánování závozů čerpacím stanicím šetří čas, snižuje náklady i zbytečně ujeté kilometry cisteren. Je vyvinuta především pro dispečery, kteří plánují závozy a musí pracovat se spoustou vstupních informací, jako jsou požadavky na doplnění pohonných hmot, aktuální stav vozového parku, absence a směny řidičů atd.

„Vyvinuli jsme intuitivní aplikaci, která maximálně usnadňuje práci dispečerům. Ti už nemusí ručně zpracovávat objednávky a přidělovat je cisternám. Vše vidí graficky v systému. Systém za ně automaticky vyřeší tři základní věci, a to, aby vytížili autocisterny, zajistili včasné závozy čerpacím stanicím a také, aby náklady na tyto dvě oblasti byly co nejnižší. To vše systém Monti Logistika umí provést na základě optimalizačních výpočtů v reálném čase. Dispečer už nemusí plánovat trasy, ale stačí si jen vybrat sklady pohonných hmot, cisterny, které má v ten den k dispozici a stiskem jednoho tlačítka mu systém vypočítá nejvýhodnější trasu a poskytne plán pro splnění všech objednávek a zajištění toho, aby žádná čerpací stanice nevyschla.“ – Majitel firmy Monti, Josef Vlašín.

Na světě existuje pouze dvě aplikace, které umí zpracovat takto komplexně, a přitom jednoduše pro své uživatele plánování zásobování čerpacích stanic. Jednou z nich je právě česká Monti Logistika. V Česku ji používají už dva distributoři pohonných hmot – společnost ČEPRO a KM Prona.

Barevné indikátory informují o aktuálním stavu čerpacích stanic

Mapa životnosti stanic ukazuje, kdy dojdou pohonné hmoty v jednotlivých komorách čerpacích stanic. Pomocí jednoduché grafické vizualizace v podobě tří barev dispečer okamžitě vidí, jaký je aktuální stav na stanicích. Tzv. semafor informuje o času potřebného pro zavezení palivem. Červená značí okamžitý závoz, žluté jsou potřeba zásobit do dvou dnů a zelené jsou naplněné. Dispečer zde také vidí, jak velký objem komor jednotlivé stanice mají nebo kolik si toho objednaly a jaký je požadovaný čas závozu. Díky neustálé aktualizaci dat poskytuje systém přehled v reálném čase.

Ukázka systému pro plánování závozu Monti Logistika

Automatizované plánování závozů čerpací stanic šetří náklady i čas

Základní nastavení umožňuje dispečerovi přiřadit k čerpacím stanicím vozidlo, posádku a plnicí terminál. Aplikace pak spáruje komory v cisterně a na čerpací stanici. Pokud vozidlu ještě zbydou volné komory, může je dispečer přidat další čerpací stanici na trase. Aplikace poté spočítá čas plnění, dobu stáčení i počet kilometrů. V tzv. dispečerské plachtě se schválením zvolené varianty vygeneruje příkaz k jízdě včetně zajištění povinného kódu z celního úřadu.

„Plnění plánu může dispečer sledovat v aplikaci, kde má dokonalý přehled o pozici cisteren a kolik času a stanic mu zbývá,“ popisuje Josef Vlašín.

Plná automatizace zcela eliminuje lidské chyby. Monti Logistika naplánuje podle zvolené ekonomické priority, vybraných vozidel a životnosti čerpacích stanic nejefektivnější způsob zásobení. Všechny činnosti je možné podle potřeby ručně upravit.

Příkazy k jízdě mohou dostat řidiči do mobilního telefonu. V příkazu vidí, kde bude nakládat pohonné hmoty, kam je poveze, jaké komory na čerpací stanici má naplnit. Automaticky jde příkaz k plnění i na terminál, kde se autocisterny nakládají. Například společnost Čepro používá automatický objednávkový systém, takže řidič přijede na terminál, vloží pouze kartu do systému, která identifikuje řidiče a cisternu, propojí plnicí ramena plnění proběhne automaticky. Systém počítá i s tím, že distributor používá kromě svých vlastních vozidel i najaté dopravce.

„Se všemi těmito způsoby umíme pracovat. Externí dopravce dostává informace stejně jako řidič cisterny, která patří dopravci,“ upřesňuje Josef Vlašín.

Mapa ČR, kde jdou vidět závozy pohonných hmot software Monti Logistika

Monti Logistika pracuje se směnami řidičů a hlídá i povinné přestávky

Ze studií vyplynulo, že efektivním plánováním lze ušetřit až 10 % nákladů. Díky systému Monti Logistika to opravdu funguje. Společnosti, které ji používají, mají plně vytížené cisterny, daří se jim snižovat náklady, zrychlila se práce dispečerů a eliminovaly se lidské chyby.

Podívejte se na video, ve kterém se o Monti Logistika dozvíte vše

 

 

Zavolejte nám a nechte si předvést možnosti aplikace Monti Logistika na vlastní oči a ZDARMA

+420 602 719 237
obchod@monti.cz
www.monti.cz

… nebo nám napište vaše údaje a my se co nejdříve ozveme