Kapacitní hladinoměry

MONTI MPX a MONTI MPE

Společnost MONTI SYSTEMS je jednou z firem, které vsadily při vývoji přesných systémů měření hladin na sondy s kapacitním principem měření.


Tento princip je výrobci nástrojů pro měření výšky hladiny v nádrži používán pro své nesporné výhody a jednoduchost velice často. Většina výrobců však používá sondu s jednou elektrodou na celou měřicí výšku, takové řešení však limituje přesnost. V praxi při dvoumetrové měřicí výšce je taková sonda schopna pracovat s rozlišením řádově v centimetrech.

Složení kapacitního hladinoměru Monti

Jaké jsou hlavní výhody kapacitních hladinoměrů Monti

Naše speciální konstrukce obsahuje na stejnou výšku stovky elektrod, umožňuje tak dosažení nejvyššího stupně přesnosti měření výšky hladiny, v testovací a kalibrační laserové komoře jsme dosáhli přesnosti lepší než desetiny milimetru, v praxi je přesnost kapacitního hladinoměru lepší než 0,2 mm výšky hladiny.

Spojení sondy, vyhodnocovací jednotky a aplikačního SW tvoří měřicí systém otevřený dalším možnostem

Naše kapacitní sondy nám poskytují další digitální údaje zatím zčásti nevyužité, například spojité měření permitivity a elektrické vodivosti média, jeho hustoty, nebo teploty v prostředí nádrže. Tato data nám umožní po úpravách firmware vyhodnocovací jednotky a aplikačního SW implementaci nových funkcí měřicího systému. Jednou z nich je diagnostika míry znečištění sond a paliva v nádrži, dále pracujeme například na možnosti okamžitého rozlišení druhu paliva nebo kvality paliva z hlediska obsahu aditiv či bio složek.

Díky těmto výhodám je kapacitní hladinoměr Monti ideálním, spolehlivým a hlavně perspektivním partnerem vaší čerpací stanice.

Vzhled řídícího systému kapacitního hladinoměru

Jak fungují kapacitní hladinoměry?

Základní princip tkví v měření kapacity kondenzátoru. Jeho elektrody přichází do kontaktu s kapalinou a s výškou zaplavení se mění i měřená kapacita. Vyhodnocením pak lze zjišťovat mezní stavy kapaliny popřípadě i měření hladiny hladiny.

Snímač hladiny Monti splňuje ta nejpřísnější kritéria a pomáhá vám zefektivňovat vaší čerpací stanici. 


Oranžové tlačítko pro kontakt se společností Monti