(Třebíč) Aplikace Monti Logistika je letošní novinkou české firmy Monti, která jako jedna z mála na světě umí automaticky plánovat zásobování čerpacích stanic pohonnými hmotami. A to vše ve velmi přehledném a uživatelsky příjemně zpracovaném grafickém rozhraní.

Automatické plánování závozů čerpacím stanicím šetří čas, snižuje náklady i zbytečně ujeté kilometry cisteren. Je vyvinuta především pro dispečery, kteří plánují závozy a musí pracovat se spoustou vstupních informací, jako jsou požadavky na doplnění pohonných hmot, aktuální stav vozového parku, absence a směny řidičů atd.

„Vyvinuli jsme intuitivní aplikaci, která maximálně usnadňuje práci dispečerům. Ti už nemusí ručně zpracovávat objednávky a přidělovat je cisternám. Vše vidí graficky v systému. Systém za ně automaticky vyřeší tři základní věci, a to, aby vytížili autocisterny, zajistili včasné závozy čerpacím stanicím a také, aby náklady na tyto dvě oblasti byly co nejnižší. To vše systém Monti Logistika umí provést na základě optimalizačních výpočtů v reálném čase. Dispečer už nemusí plánovat trasy, ale stačí si jen vybrat sklady pohonných hmot, cisterny, které má v ten den k dispozici a stiskem jednoho tlačítka mu systém vypočítá nejvýhodnější trasu a poskytne plán pro splnění všech objednávek a zajištění toho, aby žádná čerpací stanice nevyschla.“ – Majitel firmy Monti, Josef Vlašín.

Na světě existuje pouze dvě aplikace, které umí zpracovat takto komplexně a přitom jednoduše pro své uživatele plánování zásobování čerpacích stanic. Jednou z nich je právě česká Monti Logistika. V Česku ji používají už dva distributoři pohonných hmot – společnost ČEPRO a KM Prona.

Barevné indikátory informují o aktuálním stavu čerpacích stanic

Mapa životnosti stanic ukazuje, kdy dojdou pohonné hmoty v jednotlivých komorách čerpacích stanic. Pomocí jednoduché grafické vizualizace v podobě tří barev dispečer okamžitě vidí, jaký je aktuální stav na stanicích. Tzv. semafor informuje o času potřebného pro zavezení palivem. Červená značí okamžitý závoz, žluté jsou potřeba zásobit do dvou dnů a zelené jsou naplněné. Dispečer zde také vidí, jak velký objem komor jednotlivé stanice mají nebo kolik si toho objednaly a jaký je požadovaný čas závozu. Díky neustálé aktualizaci dat poskytuje systém přehled v reálném čase.

Automatizované plánování závozů čerpací stanic šetří náklady i čas

Základní nastavení umožňuje dispečerovi přiřadit k čerpacím stanicím vozidlo, posádku a plnicí terminál. Aplikace pak spáruje komory v cisterně a na čerpací stanici. Pokud vozidlu ještě zbydou volné komory, může je dispečer přidat další čerpací stanici na trase. Aplikace poté spočítá čas plnění, dobu stáčení i počet kilometrů. V tzv. dispečerské plachtě se schválením zvolené varianty vygeneruje příkaz k jízdě včetně zajištění povinného kódu z celního úřadu.

„Plnění plánu může dispečer sledovat v aplikaci, kde má dokonalý přehled o pozici cisteren a kolik času a stanic mu zbývá,“ popisuje Josef Vlašín.

Plná automatizace zcela eliminuje lidské chyby. Monti Logistika naplánuje podle zvolené ekonomické priority, vybraných vozidel a životnosti čerpacích stanic nejefektivnější způsob zásobení. Všechny činnosti je možné podle potřeby ručně upravit.

Příkazy k jízdě mohou dostat řidiči do mobilního telefonu. V příkazu vidí, kde bude nakládat pohonné hmoty, kam je poveze, jaké komory na čerpací stanici má naplnit. Automaticky jde příkaz k plnění i na terminál, kde se autocisterny nakládají. Například společnost Čepro používá automatický objednávkový systém, takže řidič přijede na terminál, vloží pouze kartu do systému, která identifikuje řidiče a cisternu, propojí plnicí ramena plnění proběhne automaticky. Systém počítá i s tím, že distributor používá kromě svých vlastních vozidel i najaté dopravce.

„Se všemi těmito způsoby umíme pracovat. Externí dopravce dostává informace stejně jako řidič cisterny, která patří dopravci,“ upřesňuje Josef Vlašín.

Monti Logistika pracuje se směnami řidičů a hlídá i povinné přestávky

Ze studií vyplynulo, že efektivním plánováním lze ušetřit až 10 % nákladů. Díky systému Monti Logistika to opravdu funguje. Společnosti, které ji používají, mají plně vytížené cisterny, daří se jim snižovat náklady, zrychlila se práce dispečerů a eliminovaly se lidské chyby.

Podívejte se na video, ve kterém se o Monti Logistika dozvíte vše

Zavolejte nám a nechte si předvést možnosti aplikace Monti Logistika na vlastní oči a ZDARMA

+420 602 719 237
obchod@monti.cz
www.monti.cz

… nebo nám napište vaše údaje a my se co nejdříve ozveme

Máte zájem o více informací?