Měřící zařízení zaručí kontrolu nad ztrátami paliva

Zařízení ULTRA a úspornější ULTRA EASY spolu s řídícím softwarem zaručují  absolutní přehled
a snížení provozních ztrát paliva čerpacích stanic.

Přesné měření paliva je jedním z nejsložitějších technologických problémů v rámci  měření
a regulace provozních procesů čerpacích stanic.  Máme patnáctileté zkušenosti s instalací a optimalizací měřicích systémů paliva. Sami vyvíjíme HW i SW pro měřící systémy a některé klíčové komponenty i sami vyrábíme.

Jak měřicí zařízení ULTRA a ULTRA EASY funguje?

Měřící zařízení se skládá z centrální jednotky a měřicích sond, které pracují na kapacitním principu měření výšky hladiny s přepočtem na objem a objem při referenční teplotě.